Sostre SL 60

La SL 60 està disponible en infinitat de variants. Compleix sense problema amb els estrictes estàndards de qualitat disposats a la directiva alemanya d’estalvi d’energia. Aquest tancament plegable sedueix per mitjà dels seus perfils de mínim gruix, sent aquests perfils amb marcs compactes els que aporten aquest distintiu caràcter esvelt a la totalitat de la construcció.

Informació tècnica:
  • Profunditat de muntatge 49mm, nucli aïllant 24mm.
  • Vidre termoaïllant amb envidrament estàndard, UH, v = 1,1 W / m2K (K = 1,0) amb 2x4mm de vidre float.
  • Oferim un sistema complet de finestres amb els paràmetres adequats per a la seva instal·lació en el tancament plegable: basculants giratòries, basculants amb lliscament en paral·lel, elements fixos, …
  • Disponible amb carril inferior encastat per viure sense barreres.
  • Lliscament sense fregaments ni friccions per mitjà dels carrils i rodaments d’acer inoxidable.
  • Sense signes de desgast de 10.000 cicles d’obertura i tancament detalls tècnics.